دانلود رایگان درایورهایAlbatron KI690-AM2

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد Albatron KI690-AM2 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • LAN درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : 8.­61.­1.­3

  اندازه : 7.85 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.16   انتشار : 8.­3.­3.­2

  اندازه : 156.48 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • HDMI Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : 5.­10.­0.­5356

  اندازه : 45.97 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : R1.­57

  اندازه : 24.84 Mb   (ZIP)

  61 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2007.05.17   انتشار : R1.­61

  اندازه : 14.77 Mb   (ZIP)

  56 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.05.16   انتشار : 8.­3.­3.­2

  اندازه : 117.37 Mb   (ZIP)

  33 جستجوها

فایل های پرطرفدار Albatron مادربردها