دانلود رایگان درایورهایASRock 890FX Deluxe3

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد ASRock 890FX Deluxe3 در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • ASRock 890FX Deluxe3 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.12   انتشار : 1.­90

  اندازه : 970 Kb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • Gigabit lan درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 1970.01.01   انتشار : 7017

  اندازه : 5.39 Mb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • VIA high definition audio درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 1970.01.01   انتشار : v8300c

  اندازه : 60.21 Mb   (ZIP)

  145 جستجوها
 • AMD Cool n Quiet درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 1970.01.01   انتشار : 1.­3.­2_­2007_­AUG

  اندازه : 6.68 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • NEC USB 3.­0 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 1970.01.01   انتشار : 10190

  اندازه : 6.73 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • Instant Flash BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.12   انتشار : 1.­90

  اندازه : 802 Kb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • THX TruStudio PRO audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 1970.01.01   انتشار : 9.­1.­0.­429

  اندازه : 22.4 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • SATA RAID درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 1970.01.01  

  اندازه : 258 Kb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • AMD all in 1 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.09   انتشار : 8.­70a_­WHQL

  اندازه : 189.65 Mb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • Marvell SATA3 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 1970.01.01   انتشار : 1.­0.­0.­1034

  اندازه : 566 Kb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Gigabit lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 1970.01.01   انتشار : 6235

  اندازه : 5.4 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها
 • Gigabit lan درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 1970.01.01   انتشار : 5754

  اندازه : 5.27 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • ASRock 890FX Deluxe3 BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.10.12   انتشار : 1.­90

  اندازه : 945 Kb   (ZIP)

  72 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASRock مادربردها