ASRock X79 Extreme7 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای مادربرد ASRock X79 Extreme7 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : RSTe SATA Floppy Image
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2014.01.14
انتشار : 3.­5.­0.­1101
اندازه : 1.15 Mb (ZIP)
جستجو ها : 63
Find

فایل های پرطرفدار ASRock X79 Extreme7

 • Broadcom Lan

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.09   انتشار : 14.­8.­4.­1

  اندازه : 5.16 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • SATA Floppy Image

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.17   انتشار : 12.­8.­0.­1016

  اندازه : 669 Kb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • ASMedia USB 3.­0

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.12   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 6.19 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • RSTe SATA Floppy Image

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.14   انتشار : 3.­1.­0.­1085

  اندازه : 594 Kb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Realtek high definition audio

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.07   انتشار : 6468

  اندازه : 117.86 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Intel Management Engine

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 8.­1.­10.­1286

  اندازه : 54.45 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • Broadcom Lan

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2013.08.09   انتشار : 14.­8.­4.­1

  اندازه : 5.06 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Marvell SATA3

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.24   انتشار : 1.­2.­0.­1039

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology and utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.30   انتشار : 12.­7.­0.­1036

  اندازه : 15.81 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Marvell MSU Utility

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.24   انتشار : 4.­1.­0.­2022

  اندازه : 41.1 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Broadcom Teaming

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.08.09   انتشار : 15.­4.­4.­1

  اندازه : 35.7 Mb   (ZIP)

  91 جستجوها
 • Broadcom Teaming

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.09   انتشار : 15.­4.­4.­1

  اندازه : 40.78 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASRock مادربردها