ASRock X79 Extreme7 درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای مادربرد ASRock X79 Extreme7 در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : RSTe SATA Floppy Image
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2014.01.14
انتشار : 3.­5.­0.­1101
اندازه : 1.15 Mb (ZIP)
جستجو ها : 94
Find

فایل های پرطرفدار ASRock X79 Extreme7

 • SATA Floppy Image

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.17   انتشار : 12.­8.­0.­1016

  اندازه : 669 Kb   (ZIP)

  196 جستجوها
 • Broadcom Lan

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.09   انتشار : 14.­8.­4.­1

  اندازه : 5.16 Mb   (ZIP)

  187 جستجوها
 • ASMedia USB 3.­0

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.12   انتشار : 1.­16.­1.­0

  اندازه : 6.19 Mb   (ZIP)

  184 جستجوها
 • Intel Management Engine

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.06.25   انتشار : 8.­1.­10.­1286

  اندازه : 54.45 Mb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • RSTe SATA Floppy Image

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.14   انتشار : 3.­1.­0.­1085

  اندازه : 594 Kb   (ZIP)

  156 جستجوها
 • Intel Rapid Storage Technology and utility

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.07.30   انتشار : 12.­7.­0.­1036

  اندازه : 15.81 Mb   (ZIP)

  151 جستجوها
 • Marvell MSU Utility

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.24   انتشار : 4.­1.­0.­2022

  اندازه : 41.1 Mb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • Broadcom Lan

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2013.08.09   انتشار : 14.­8.­4.­1

  اندازه : 5.06 Mb   (ZIP)

  149 جستجوها
 • Realtek high definition audio

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.08.07   انتشار : 6468

  اندازه : 117.86 Mb   (ZIP)

  147 جستجوها
 • Realtek high definition audio

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.25   انتشار : 7016

  اندازه : 213.54 Mb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • Marvell SATA3

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.24   انتشار : 1.­2.­0.­1039

  اندازه : 1.17 Mb   (ZIP)

  139 جستجوها
 • Broadcom Teaming

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.08.09   انتشار : 15.­4.­4.­1

  اندازه : 35.7 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASRock مادربردها