دانلود رایگان درایورهایASUS P4S800-X

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد ASUS P4S800-X در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Microsoft KB817900 USB fail to enter S3 patch file درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 248 b   (ZIP)

  208 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.07.28   انتشار : 2.­04

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  187 جستجوها
 • SiS USB1.­1 Patch file درایور

  برای : Windows ME, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 1.­02

  اندازه : 87 Kb   (ZIP)

  185 جستجوها
 • SiS Mini IDE Version درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 2.­03

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  178 جستجوها
 • ASUS P4S800-X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2004.03.10   انتشار : 1001

  اندازه : 213 Kb   (ZIP)

  176 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 1.­02

  اندازه : 166 Kb   (ZIP)

  172 جستجوها
 • SoundMAX Audio version درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.10.31   انتشار : 5.­12.­1.­3860

  اندازه : 18.48 Mb   (ZIP)

  165 جستجوها
 • ASUS P4S800-X BIOS

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Other, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.12.23   انتشار : 2.­21

  اندازه : 30 Kb   (ZIP)

  161 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2003.10.15   انتشار : 1.­04

  اندازه : 159 Kb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • SoundMAX Audio version درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2003.10.31   انتشار : 5.­12.­1.­3860

  اندازه : 5.06 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • PCI Lan WHQL درایور

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Linux, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 1.­16b

  اندازه : 10.48 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • SoundMAX Audio version درایور

  برای : Linux

  منتشر شده ها : 2003.10.16   انتشار : 5.­12.­1.­3860

  اندازه : 1.97 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS مادربردها