دانلود رایگان درایورهایASUS P4S8X-X

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد ASUS P4S8X-X در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • SiS PCI Lan درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Linux, Netware, SCO, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98, OS/2

  منتشر شده ها : 2002.10.21   انتشار : 1.­16

  اندازه : 10.44 Mb   (ZIP)

  214 جستجوها
 • ASUS P4S8X-X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.10.29   انتشار : 1004

  اندازه : 222 Kb   (ZIP)

  180 جستجوها
 • ASUS P4S8X-X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.08.19   انتشار : 1003

  اندازه : 222 Kb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • SiS Acceleration Graphic Port R1.­14 WHQL.­ درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 1.­14

  اندازه : 5.19 Mb   (ZIP)

  159 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.02.14   انتشار : 1.­02

  اندازه : 253 Kb   (ZIP)

  158 جستجوها
 • SoundMAX Audio version WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.07.07   انتشار : 5.­12.­01.­3620

  اندازه : 18.49 Mb   (ZIP)

  156 جستجوها
 • ASUS P4S8X-X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.12.02   انتشار : 1005.­001

  اندازه : 222 Kb   (ZIP)

  140 جستجوها
 • SoundMAX Audio version درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2003.07.07   انتشار : 5.­12.­01.­3620

  اندازه : 3.31 Mb   (ZIP)

  135 جستجوها
 • SiS USB1.­1 Patch file درایور

  برای : Windows ME, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 1.­02

  اندازه : 87 Kb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 1.­13

  اندازه : 5.11 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.11.25   انتشار : 2.­04a

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  125 جستجوها
 • SiS AGP WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 98 SE

  منتشر شده ها : 2003.07.28   انتشار : 1.­17

  اندازه : 5.25 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • ASUS P4S8X-X BIOS

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Other, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2002.12.23   انتشار : 2.­21

  اندازه : 30 Kb   (ZIP)

  120 جستجوها
 • ASUS P4S8X-X BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2003.01.24   انتشار : 1002

  اندازه : 221 Kb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • PCI Lan WHQL درایور

  برای : DOS, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows XP, Linux, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2003.04.15   انتشار : 1.­16b

  اندازه : 10.48 Mb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • SoundMAX Audio version درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2003.10.01   انتشار : 4.­2.­0.­82

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • SoundMAX Audio version WHQL درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows 95, Windows 98 SE, Windows 98

  منتشر شده ها : 2003.10.01   انتشار : 5.­12.­01.­3665

  اندازه : 2.09 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Microsoft KB817900 USB fail to enter S3 patch file درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2007.08.15   انتشار : 1.­00

  اندازه : 248 b   (ZIP)

  105 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000

  منتشر شده ها : 2003.10.15   انتشار : 1.­04

  اندازه : 159 Kb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • SiS USB Enhanced Host Controller درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 1.­01d

  اندازه : 7 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.07.28   انتشار : 2.­04

  اندازه : 5.3 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • SiS Mini IDE Version درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.05.15   انتشار : 2.­03

  اندازه : 5.31 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • SoundMAX Audio version (WDM) درایور

  برای : Windows 2000, Windows ME, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.22   انتشار : 5.­12.­01.­3533

  اندازه : 18.42 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • SiS Mini IDE درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2003.01.17   انتشار : 2.­03

  اندازه : 8.74 Mb   (ZIP)

  89 جستجوها
 • SoundMAX Audio version (WDM) درایور

  برای : Windows NT

  منتشر شده ها : 2003.01.22   انتشار : 5.­12.­01.­3533

  اندازه : 3.32 Mb   (ZIP)

  81 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS مادربردها