ASUS P6X58D Premium درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای مادربرد ASUS P6X58D Premium در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Marvell RIS
برای : Windows XP, Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2008.03.18
انتشار : 8.­56.­6.­3
اندازه : 318 Kb (ZIP)
جستجو ها : 118
Find

فایل های پرطرفدار ASUS P6X58D Premium

 • ASUS P6X58D Premium BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 1301

  اندازه : 944 Kb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • Realtek Audio

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.14   انتشار : 5.­10.­0.­5973&­6.­0.­1.­59

  اندازه : 72.02 Mb   (ZIP)

  157 جستجوها
 • Marvell UNDI

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2008.05.16   انتشار : 2.­02

  اندازه : 39 Kb   (ZIP)

  149 جستجوها
 • Realtek Audio

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 5.­10.­0.­5959&­6.­0.­1.­59

  اندازه : 71.9 Mb   (ZIP)

  148 جستجوها
 • ACPI

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.07.10   انتشار : 1043.­2.­15.­37

  اندازه : 818 Kb   (ZIP)

  146 جستجوها
 • ASUS P6X58D Premium BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.29   انتشار : 0604

  اندازه : 913 Kb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • AI Suite

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.26   انتشار : 1.­06.­09

  اندازه : 22.63 Mb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • Marvell Yukon Client 32

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2008.05.16   انتشار : 7.­03

  اندازه : 95 Kb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • ASUS Express Gate SSD

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 1.­4.­10.­8

  اندازه : 302.37 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • NEC Electronics Corporation USB3.­0 Controller

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 1.­0.­14.­0

  اندازه : 7.14 Mb   (ZIP)

  126 جستجوها
 • Marvell RIS

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.03.18   انتشار : 8.­56.­6.­3

  اندازه : 318 Kb   (ZIP)

  118 جستجوها
 • ASUS P6X58D Premium BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.08.27   انتشار : 0904

  اندازه : 943 Kb   (ZIP)

  118 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS مادربردها