ASUS P6X58D Premium درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای مادربرد ASUS P6X58D Premium در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Marvell RIS
برای : Windows XP, Windows XP 64-bit
منتشر شده ها : 2008.03.18
انتشار : 8.­56.­6.­3
اندازه : 318 Kb (ZIP)
جستجو ها : 80
Find

فایل های پرطرفدار ASUS P6X58D Premium

 • ASUS P6X58D Premium BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.01.17   انتشار : 1301

  اندازه : 944 Kb   (ZIP)

  122 جستجوها
 • Realtek Audio

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 5.­10.­0.­5959&­6.­0.­1.­59

  اندازه : 71.9 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Realtek Audio

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.12.14   انتشار : 5.­10.­0.­5973&­6.­0.­1.­59

  اندازه : 72.02 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Marvell UNDI

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2008.05.16   انتشار : 2.­02

  اندازه : 39 Kb   (ZIP)

  103 جستجوها
 • ACPI

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2007.07.10   انتشار : 1043.­2.­15.­37

  اندازه : 818 Kb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Marvell Yukon Client 32

  برای : Other

  منتشر شده ها : 2008.05.16   انتشار : 7.­03

  اندازه : 95 Kb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • AI Suite

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.26   انتشار : 1.­06.­09

  اندازه : 22.63 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • ASUS P6X58D Premium BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.29   انتشار : 0604

  اندازه : 913 Kb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • ASUS Express Gate SSD

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.09.01   انتشار : 1.­4.­10.­8

  اندازه : 302.37 Mb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • ASUS P6X58D Premium BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.01.11   انتشار : 0506

  اندازه : 913 Kb   (ZIP)

  85 جستجوها
 • NEC Electronics Corporation USB3.­0 Controller

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2009.11.04   انتشار : 1.­0.­14.­0

  اندازه : 7.14 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Marvell RIS

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.03.18   انتشار : 8.­56.­6.­3

  اندازه : 318 Kb   (ZIP)

  80 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS مادربردها