دانلود رایگان درایورهایASUS P8B75-M LX

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد ASUS P8B75-M LX در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Intel Management درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 59.2 Mb   (ZIP)

  262 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.08.20   انتشار : 0606

  اندازه : 3.3 Mb   (ZIP)

  225 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 9.­3.­0.­1021

  اندازه : 3.37 Mb   (ZIP)

  208 جستجوها
 • Realtek Ethernet Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.23   انتشار : 2.­0.­1.­9

  اندازه : 8.89 Mb   (ZIP)

  201 جستجوها
 • Realtek Ethernet Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.28   انتشار : 2.­0.­2.­6

  اندازه : 10.65 Mb   (ZIP)

  201 جستجوها
 • Intel Graphics Accelerator درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.16   انتشار : 6.­14.­10.­5400

  اندازه : 54.22 Mb   (ZIP)

  195 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.08.14   انتشار : 0605

  اندازه : 3.3 Mb   (ZIP)

  180 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.24   انتشار : 2.­1.­112.­21449

  اندازه : 12.76 Mb   (ZIP)

  180 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.25   انتشار : 9.­4.­0.­1026

  اندازه : 250.37 Mb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.30   انتشار : 9.­17.­10.­2828

  اندازه : 268.87 Mb   (ZIP)

  173 جستجوها
 • Bupdater Utility درایور

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.02.22   انتشار : 1.­30

  اندازه : 38 Kb   (ZIP)

  166 جستجوها
 • Realtek Ethernet Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.19   انتشار : 2.­0.­2.­1

  اندازه : 9.99 Mb   (ZIP)

  154 جستجوها
 • Intel Graphics Accelerator درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.10   انتشار : 6.­14.­10.­5412

  اندازه : 53.86 Mb   (ZIP)

  152 جستجوها
 • LucidLogix Virtu MVP Wizard درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.26   انتشار : 1.­00.­09

  اندازه : 4.74 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • Ai Charger درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 1.­02.­02

  اندازه : 1.83 Mb   (ZIP)

  142 جستجوها
 • ""AI SuiteII (ASUS Update+ USB3 Boost) درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.12   انتشار : 2.­00.­12&1.­05.­12

  اندازه : 35.88 Mb   (ZIP)

  141 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.28   انتشار : 5.­806&7.­67&8.­10

  اندازه : 25.11 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • USB 3.­0 Boost درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.03.12   انتشار : 1.­05.­18

  اندازه : 29.58 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Intel AHCI درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.19   انتشار : 11.­1.­0.­1006

  اندازه : 13.14 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.24   انتشار : 9.­3.­0.­1019

  اندازه : 242.91 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Disk Unlocker درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.17   انتشار : 2.­1.­2&2.­1.­3

  اندازه : 11.86 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • LucidLogix Virtu MVP Wizard درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.30   انتشار : 1.­00.­11

  اندازه : 4.74 Mb   (ZIP)

  134 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX نرمافزار

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.12.29   انتشار : 2.­1.­221.­24927

  اندازه : 22.3 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : 0803

  اندازه : 3.26 Mb   (ZIP)

  129 جستجوها
 • Intel Rapid Start Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.17   انتشار : 2.­1.­0.­1002

  اندازه : 2.4 Mb   (ZIP)

  127 جستجوها
 • AI Suite II درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.15   انتشار : 1.­03.­00

  اندازه : 51.59 Mb   (ZIP)

  123 جستجوها
 • Ai Charger درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.14   انتشار : 1.­03.­00

  اندازه : 1.87 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • Intel Chipset درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : 9.­4.­0.­1016

  اندازه : 7.12 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.06.24   انتشار : 1305

  اندازه : 3.31 Mb   (ZIP)

  121 جستجوها
 • PC Diagnostics درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.17   انتشار : 1.­2.­5

  اندازه : 46.53 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.14   انتشار : 1402

  اندازه : 3.35 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • Intel AHCI درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.19   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 12.3 Mb   (ZIP)

  119 جستجوها
 • AI Suite II درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.28   انتشار : 2.­01.­01

  اندازه : 62.76 Mb   (ZIP)

  117 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.27   انتشار : 8.­19.­726.­2013

  اندازه : 6.26 Mb   (ZIP)

  116 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.18   انتشار : 5.­796&7.­61&8.­3.­730

  اندازه : 24.81 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Intel AHCI درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 11.­0.­0.­1032

  اندازه : 13.11 Mb   (ZIP)

  115 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 3.­0.­30.­1526

  اندازه : 19.12 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.28   انتشار : 2.­1.­221.­24927

  اندازه : 22.33 Mb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • PC Diagnostics Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.23   انتشار : 1.­2.­4

  اندازه : 44.02 Mb   (ZIP)

  113 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.16   انتشار : 1.­0.­4.­220

  اندازه : 12.32 Mb   (ZIP)

  112 جستجوها
 • WebStorage درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.09   انتشار : 1.­1.­11.­125

  اندازه : 24.91 Mb   (ZIP)

  111 جستجوها
 • Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.11   انتشار : 9.­5.­10.­1658

  اندازه : 57.94 Mb   (ZIP)

  110 جستجوها
 • WebStorage درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.30   انتشار : 3.­0.­139.­290

  اندازه : 256.31 Mb   (ZIP)

  107 جستجوها
 • Intel Graphics Accelerator درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 9.­17.­10.­2828

  اندازه : 267.54 Mb   (ZIP)

  105 جستجوها
 • Intel Small Business Advantage درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.18   انتشار : 1.­0.­16.­2239

  اندازه : 48.62 Mb   (ZIP)

  104 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.26   انتشار : 2.­0.­1083.­0

  اندازه : 9.11 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.17   انتشار : 6.­0.­1.­10600

  اندازه : 139.92 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX نرمافزار

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.28   انتشار : 1.­0.­0.­1022

  اندازه : 2.69 Mb   (ZIP)

  101 جستجوها
 • Intel Graphics Accelerator درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.16   انتشار : 8.­15.­10.­2669

  اندازه : 274.01 Mb   (ZIP)

  100 جستجوها
 • AI Suite II درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.19   انتشار : 2.­00.­01

  اندازه : 53.9 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • USB3.­0 Boost درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.02.18   انتشار : 1.­05.­03

  اندازه : 29.47 Mb   (ZIP)

  99 جستجوها
 • APRP Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.17   انتشار : 1.­0.­014

  اندازه : 1.38 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • LucidLogix Virtu MVP Wizard درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.05   انتشار : 1.­00.­14

  اندازه : 5.24 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Intel Graphics Accelerator درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 9.­17.­10.­3223

  اندازه : 255.03 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Boot Setting درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 1.­00.­06

  اندازه : 3.51 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Disk Unlocker درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.23   انتشار : 2.­0.­8&2.­1.­0

  اندازه : 11.85 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.03.18   انتشار : 1002

  اندازه : 3.28 Mb   (ZIP)

  96 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.09   انتشار : 1.­0.­5.­235

  اندازه : 5.67 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Management Engine Interface درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.22   انتشار : 8.­0.­0.­1262

  اندازه : 50.53 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • Boot Setting درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.18   انتشار : 1.­00.­10

  اندازه : 5.22 Mb   (ZIP)

  95 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.06.13   انتشار : 0405

  اندازه : 3.38 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • Management Engine Interface درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.16   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 54.96 Mb   (ZIP)

  94 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 6.­0.­11.­100

  اندازه : 210.41 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • AI Charger درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.19   انتشار : 1.­02.­01

  اندازه : 1.8 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Intel Small Business Advantage درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.28   انتشار : 1.­1.­26.­5057

  اندازه : 51.1 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Intel AHCI/­RAID Path درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.30   انتشار : 12.­8.­0.­1016

  اندازه : 17.75 Mb   (ZIP)

  88 جستجوها
 • Intel Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.09.25   انتشار : 4.­2.­40.­2418

  اندازه : 22.04 Mb   (ZIP)

  87 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.11   انتشار : 5.­794&7.­52

  اندازه : 18.59 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.09.12   انتشار : 1403

  اندازه : 3.35 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • Ai Charger درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.13   انتشار : 1.­03.­00

  اندازه : 1.88 Mb   (ZIP)

  84 جستجوها
 • PC Diagnostics درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.05   انتشار : 1.­2.­6

  اندازه : 48.41 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Intel Graphics Accelerator درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.28   انتشار : 9.­17.­10.­2884

  اندازه : 247.19 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.22   انتشار : 5.­796&7.­52

  اندازه : 18.69 Mb   (ZIP)

  83 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 8.­2.­612.­2012

  اندازه : 6.08 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • Network iControl درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.21   انتشار : 1.­03.­02

  اندازه : 25.03 Mb   (ZIP)

  82 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 11.­5.­0.­1207

  اندازه : 11.65 Mb   (ZIP)

  79 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : DOS, Windows XP, Windows Vista, Other, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.08   انتشار : -

  اندازه : 198 Kb   (ZIP)

  78 جستجوها
 • WebStorage درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.23   انتشار : 3.­0.­94.­193

  اندازه : 254.76 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.04.28   انتشار : 0206

  اندازه : 3.16 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • AI Suite II درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.04.27   انتشار : 1.­02.­28

  اندازه : 51.58 Mb   (ZIP)

  73 جستجوها
 • VIA Audio درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.29   انتشار : 6.­0.­1.­10100

  اندازه : 121.31 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface AMT درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.30   انتشار : 8.­1.­0.­1263

  اندازه : 58.72 Mb   (ZIP)

  71 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.08.08   انتشار : 1308

  اندازه : 3.35 Mb   (ZIP)

  70 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.31   انتشار : 9.­17.­10.­2792

  اندازه : 262.01 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Network iControl درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.26   انتشار : 1.­03.­05

  اندازه : 25.9 Mb   (ZIP)

  67 جستجوها
 • ASUS P8B75-M LX BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.03.22   انتشار : 1201

  اندازه : 3.29 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها

فایل های پرطرفدار ASUS مادربردها