دانلود رایگان درایورهایGigabyte GA-970A-DS3P (rev. 1.0)

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد Gigabyte GA-970A-DS3P (rev. 1.0) در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Gigabyte GA-970A-DS3P (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.04.08   انتشار : F1

  اندازه : 2.79 Mb   (LZMA BCJ)

  264 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 9.­0.­100.­1000

  اندازه : 550.43 Mb   (LZMA BCJ)

  232 جستجوها
 • Easy Tune6 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.27   انتشار : B13.­1211.­1

  اندازه : 52.58 Mb   (LZMA BCJ)

  173 جستجوها
 • 3TB+ unlock درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : B12.­1102.­01

  اندازه : 6.21 Mb   (LZMA BCJ)

  156 جستجوها
 • VIA USB 3.­0 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.04.25   انتشار : 6.­1.­7600.­4201

  اندازه : 118.5 Mb   (LZMA BCJ)

  146 جستجوها
 • Smart Recovery2 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : B13.­1104.­1

  اندازه : 47.31 Mb   (LZMA BCJ)

  138 جستجوها
 • Realtek Function درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : PG383

  اندازه : 304.5 Mb   (LZMA BCJ)

  138 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.21   انتشار : 7.­049.­0927.­2011

  اندازه : 3.48 Mb   (LZMA BCJ)

  129 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.16   انتشار : 8.­018

  اندازه : 3.64 Mb   (LZMA BCJ)

  123 جستجوها
 • AutoGreen درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.09   انتشار : B12.­1220.­1

  اندازه : 6.06 Mb   (LZMA BCJ)

  122 جستجوها
 • On/­Off Charge درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.28   انتشار : B13.­1028.­1

  اندازه : 5.3 Mb   (LZMA BCJ)

  119 جستجوها
 • Microsoft UAA درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2006.10.03   انتشار : 5.­10.­0.­5010

  اندازه : 27.98 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  114 جستجوها
 • Gigabyte GA-970A-DS3P (rev. 1.0) BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : B13.­0902.­1

  اندازه : 5.17 Mb   (LZMA BCJ)

  113 جستجوها
 • USB Blocker درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.25   انتشار : B12.­0921.­1

  اندازه : 9.18 Mb   (LZMA BCJ)

  112 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.17   انتشار : 5.­792.­1208.­2011

  اندازه : 3.21 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  111 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 13.­125

  اندازه : 125.65 Mb   (LZMA BCJ)

  109 جستجوها
 • AMD SATA AHCI درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 1.­2.­1.­0349

  اندازه : 352 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • 3TB+ Unlock Preinstall درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : B11.­0223.­2

  اندازه : 145 Kb   (LZMA BCJ)

  107 جستجوها
 • AMD SATA AHCI درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 1.­3.­1.­0154

  اندازه : 286 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  100 جستجوها
 • AMD SATA RAID/­AHCI درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.25   انتشار : 3.­3.­1540.­33

  اندازه : 375 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  100 جستجوها
 • AMD SATA RAID درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.16   انتشار : 3.­3.­1540.­40

  اندازه : 415 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • LAN Optimizer درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.20   انتشار : 1.­0.­2.­5

  اندازه : 3.93 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  98 جستجوها
 • Realtek Ethernet Diagnostic Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.09   انتشار : 2.­0.­2.­1

  اندازه : 4.1 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  94 جستجوها
 • AMD SATA RAID درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 3.­8.­1540.­11

  اندازه : 419 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  93 جستجوها
 • AMD SATA RAID/­AHCI درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.25   انتشار : 3.­3.­1540.­33

  اندازه : 385 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  87 جستجوها
 • Gigabyte GA-970A-DS3P (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.26   انتشار : F2h

  اندازه : 2.85 Mb   (LZMA BCJ)

  86 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.21   انتشار : 6.­250.­0908.­2011

  اندازه : 3.46 Mb   (LZMA BCJ)

  82 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte مادربردها