دانلود رایگان درایورهایGigabyte GA-990FXA-D3 (rev. 1.0)

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد Gigabyte GA-990FXA-D3 (rev. 1.0) در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.12   انتشار : 8.­71

  اندازه : 96.75 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  191 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-D3 (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.11.25   انتشار : F5e

  اندازه : 1.07 Mb   (LZMA BCJ)

  149 جستجوها
 • Realtek PCIe LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.08   انتشار : 5.­788

  اندازه : 3.17 Mb   (LZMA BCJ)

  147 جستجوها
 • AMD SATA RAID/­AHCI (Preinstall ) درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.09   انتشار : 3.­2.­1540.­75

  اندازه : 358 Kb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  143 جستجوها
 • AMD SATA AHCI (Preinstall ) درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.12   انتشار : 1.­2.­0.­164

  اندازه : 244 Kb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  126 جستجوها
 • Etron USB 3.­0 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.23   انتشار : 105

  اندازه : 6.47 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  124 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.08   انتشار : 7.­046

  اندازه : 3.46 Mb   (LZMA BCJ)

  120 جستجوها
 • AMD SATA RAID (Preinstall ) درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.09   انتشار : 3.­2.­1540.­75

  اندازه : 393 Kb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  115 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.12   انتشار : 8.­71

  اندازه : 96.75 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  112 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.01   انتشار : 8.­71

  اندازه : 96.75 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  112 جستجوها
 • AMD SATA AHCI (Preinstall ) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.12   انتشار : 1.­2.­0.­164

  اندازه : 244 Kb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  111 جستجوها
 • Realtek Audio درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.11.14   انتشار : 5.­10.­0.­6449

  اندازه : 98.66 Mb   (LZMA BCJ)

  107 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.07.08   انتشار : 6.­247

  اندازه : 3.44 Mb   (LZMA BCJ)

  104 جستجوها
 • AMD SATA RAID (Preinstall ) درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.02.09   انتشار : 3.­2.­1540.­75

  اندازه : 393 Kb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  102 جستجوها
 • Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2009.05.04   انتشار : 5.­10.­0.­5010

  اندازه : 27.98 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  100 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte مادربردها