دانلود رایگان درایورهایGigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1)

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • AMD SATA AHCI درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 1.­2.­1.­0349

  اندازه : 352 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  178 جستجوها
 • Xpress Recovery2 درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.23   انتشار : 1.­01.­121029

  اندازه : 13.38 Mb   (LZMA SELF-EXTRACTING)

  176 جستجوها
 • USB Blocker درایور

  برای : Windows XP, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.25   انتشار : B12.­0921.­1

  اندازه : 9.18 Mb   (LZMA BCJ)

  175 جستجوها
 • 3TB+ Unlock Preinstall درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.01   انتشار : B11.­0223.­2

  اندازه : 145 Kb   (LZMA BCJ)

  169 جستجوها
 • LAN Optimizer درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.20   انتشار : 1.­0.­2.­5

  اندازه : 3.93 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  168 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.29   انتشار : F3

  اندازه : 1.14 Mb   (LZMA BCJ)

  164 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.05   انتشار : B11.­1201.­1

  اندازه : 13.06 Mb   (LZMA BCJ)

  158 جستجوها
 • Easy Tune6 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.02.27   انتشار : B13.­1211.­1

  اندازه : 52.58 Mb   (LZMA BCJ)

  158 جستجوها
 • AMD SATA RAID/­AHCI درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.25   انتشار : 3.­3.­1540.­33

  اندازه : 375 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  155 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.05.14   انتشار : F7

  اندازه : 1.14 Mb   (LZMA BCJ)

  151 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.21   انتشار : 7.­049.­0927.­2011

  اندازه : 3.48 Mb   (LZMA BCJ)

  150 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.05.31   انتشار : F8

  اندازه : 1.15 Mb   (LZMA BCJ)

  136 جستجوها
 • On/­Off Charge درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.11.28   انتشار : B13.­1028.­1

  اندازه : 5.3 Mb   (LZMA BCJ)

  134 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.04.02   انتشار : F6

  اندازه : 1.14 Mb   (LZMA BCJ)

  127 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 9.­0.­100.­1000

  اندازه : 550.43 Mb   (LZMA BCJ)

  126 جستجوها
 • AMD SATA RAID درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.16   انتشار : 3.­3.­1540.­40

  اندازه : 415 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  123 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.01.24   انتشار : F10a

  اندازه : 1.15 Mb   (LZMA BCJ)

  119 جستجوها
 • 3TB+ unlock درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.02   انتشار : B12.­1102.­01

  اندازه : 6.21 Mb   (LZMA BCJ)

  119 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.05.06   انتشار : F1

  اندازه : 1.14 Mb   (LZMA BCJ)

  114 جستجوها
 • Easy Energy Saver درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.01.20   انتشار : B9.­1214.­1

  اندازه : 3.74 Mb   (LZMA BCJ)

  112 جستجوها
 • AMD SATA RAID درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 3.­8.­1540.­11

  اندازه : 419 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  111 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.16   انتشار : 8.­018

  اندازه : 3.64 Mb   (LZMA BCJ)

  109 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.12.21   انتشار : 6.­250.­0908.­2011

  اندازه : 3.46 Mb   (LZMA BCJ)

  103 جستجوها
 • Marvell AHCI درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : 1.­1.­0.­6

  اندازه : 435 Kb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2012.10.22   انتشار : F9

  اندازه : 1.15 Mb   (LZMA BCJ)

  99 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.10.13   انتشار : F5

  اندازه : 1.14 Mb   (LZMA BCJ)

  97 جستجوها
 • AMD SATA AHCI درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 1.­3.­1.­0154

  اندازه : 286 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  96 جستجوها
 • AutoGreen درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.01.09   انتشار : B12.­1220.­1

  اندازه : 6.06 Mb   (LZMA BCJ)

  94 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.05.19   انتشار : F2

  اندازه : 1.15 Mb   (LZMA BCJ)

  93 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.18   انتشار : B13.­0902.­1

  اندازه : 5.17 Mb   (LZMA BCJ)

  93 جستجوها
 • Marvell 9172 AHCI/­RAID درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 4.­1.­0.­2018

  اندازه : 568 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  92 جستجوها
 • Marvell RAID درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : 1.­1.­0.­6

  اندازه : 435 Kb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  91 جستجوها
 • Etron USB 3.­0 درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.09   انتشار : 1.­0.­0.­118

  اندازه : 11.31 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • Realtek LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.17   انتشار : 5.­792.­1208.­2011

  اندازه : 3.21 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  89 جستجوها
 • Cloud OC درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : B11.­0815.­1

  اندازه : 3.07 Mb   (LZMA BCJ)

  88 جستجوها
 • XHD درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.05.09   انتشار : B12.­0509.­1

  اندازه : 7.96 Mb   (LZMA BCJ)

  84 جستجوها
 • Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 1.1) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.08.31   انتشار : F4

  اندازه : 1.14 Mb   (LZMA BCJ)

  79 جستجوها
 • Microsoft UAA درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2006.10.03   انتشار : 5.­10.­0.­5010

  اندازه : 27.98 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  79 جستجوها
 • AMD SATA RAID/­AHCI درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.25   انتشار : 3.­3.­1540.­33

  اندازه : 385 Kb   (SELF-EXTRACTING)

  78 جستجوها
 • Realtek Ethernet Diagnostic Utility درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.09   انتشار : 2.­0.­2.­1

  اندازه : 4.1 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  75 جستجوها
 • Realtek Function درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.10.26   انتشار : PG383

  اندازه : 304.5 Mb   (LZMA BCJ)

  68 جستجوها
 • AMD Chipset درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : 13.­125

  اندازه : 125.65 Mb   (LZMA BCJ)

  66 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte مادربردها