Gigabyte GA-H55-UD3H (rev. 1.3) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای مادربرد Gigabyte GA-H55-UD3H (rev. 1.3) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel VGA
برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit
منتشر شده ها : 2010.04.27
انتشار : 8.­15.­10.­2104
اندازه : 21.41 Mb (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)
جستجو ها : 64
Find

فایل های پرطرفدار Gigabyte GA-H55-UD3H (rev. 1.3)

 • Dynamic Energy Saver™ 2

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.10.25   انتشار : B11.­0916.­1

  اندازه : 14.51 Mb   (LZMA BCJ)

  100 جستجوها
 • Realtek LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.21   انتشار : 7.­049.­0927.­2011

  اندازه : 3.48 Mb   (LZMA BCJ)

  100 جستجوها
 • Intel VGA

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2010.08.10   انتشار : 6.­14.­10.­5273

  اندازه : 9.49 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  99 جستجوها
 • Gigabyte GA-H55-UD3H (rev. 1.3) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2009.12.30   انتشار : F2

  اندازه : 3.03 Mb   (LZMA BCJ)

  98 جستجوها
 • Gigabyte GA-H55-UD3H (rev. 1.3) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2010.02.12   انتشار : F7

  اندازه : 3.04 Mb   (LZMA BCJ)

  95 جستجوها
 • Intel INF installation

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.29   انتشار : 9.­1.­2.­1007

  اندازه : 1.19 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  90 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.11.12   انتشار : 6.­0.­0.­1179

  اندازه : 2.82 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  89 جستجوها
 • Cloud OC

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.08.16   انتشار : B11.­0815.­1

  اندازه : 3.07 Mb   (LZMA BCJ)

  88 جستجوها
 • Realtek LAN

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.17   انتشار : 5.­792.­1208.­2011

  اندازه : 3.21 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • Easy Tune6

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.11.22   انتشار : B12.­1122.­1

  اندازه : 42.59 Mb   (LZMA BCJ)

  83 جستجوها
 • Smart Recovery2

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.01.17   انتشار : B13.­1104.­1

  اندازه : 47.31 Mb   (LZMA BCJ)

  77 جستجوها
 • Microsoft UAA

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003

  منتشر شده ها : 2006.10.03   انتشار : 5.­10.­0.­5010

  اندازه : 27.98 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte مادربردها