Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.0) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای مادربرد Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.0) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Hot fix
برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit
منتشر شده ها : 2012.11.26
انتشار : 1.­0.­0.­1
اندازه : 2.68 Mb (LZMA BCJ)
جستجو ها : 148
Find

فایل های پرطرفدار Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.0)

 • Realtek LAN

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.17   انتشار : 5.­792.­1208.­2011

  اندازه : 3.21 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  221 جستجوها
 • Intel VGA

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2012.09.03   انتشار : 8.­15.­10.­2418

  اندازه : 35.51 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  220 جستجوها
 • Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2013.03.11   انتشار : U1E(UEFI BIOS)

  اندازه : 2.95 Mb   (LZMA BCJ)

  218 جستجوها
 • Realtek Function

  برای : Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.10.21   انتشار : R3.­75

  اندازه : 315.12 Mb   (LZMA BCJ)

  216 جستجوها
 • Intel VGA

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2013.11.26   انتشار : 15.­33.­8.­3345

  اندازه : 40.95 Mb   (SELF-EXTRACTING)

  213 جستجوها
 • Intel SATA RAID

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.20   انتشار : 10.­5.­0.­1027

  اندازه : 10.57 Mb   (LZMA BCJ)

  205 جستجوها
 • Realtek Ethernet Diagnostic Utility

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.04.29   انتشار : 1.­0.­0.­4

  اندازه : 3.77 Mb   (LZMA BCJ)

  204 جستجوها
 • Intel VGA

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.09.03   انتشار : 8.­15.­10.­2418

  اندازه : 37.7 Mb   (7Z SELF-EXTRACTING)

  201 جستجوها
 • Marvell RAID Preinstall (SATA3) for AHCI Mode

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.05.16   انتشار : 1.­1.­0.­6

  اندازه : 300 Kb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  199 جستجوها
 • Etron USB 3.­0

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.06.16   انتشار : 1.­0.­0.­101

  اندازه : 6.46 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  198 جستجوها
 • Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2011.07.26   انتشار : F9

  اندازه : 1.62 Mb   (LZMA BCJ)

  196 جستجوها
 • Lucidlogix VIRTU

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.01.05   انتشار : 1.­2.­112

  اندازه : 7.67 Mb   (LZMA BCJ)

  195 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte مادربردها