Gigabyte GA-Z97M-DS3H (rev. 1.0) درایور برای Windows دانلود رایگان

درایور برای مادربرد Gigabyte GA-Z97M-DS3H (rev. 1.0) در این صفحه از تمام منابع آنلاین قابل دانلود می باشد.

شما باید منبع را انتخاب کنید. تمام منابع توسط متخصصین به طور دستی چک می شوند، به همین دلیل دانلود کاملاً امن می باشد.

نام : Intel USB 3.­0
برای : Windows 7, Windows 7 64-bit
منتشر شده ها : 2014.05.02
انتشار : 3.­0.­0.­16
اندازه : 5.16 Mb (ZIP)
جستجو ها : 97
Find

فایل های پرطرفدار Gigabyte GA-Z97M-DS3H (rev. 1.0)

 • Realtek LAN

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 8.­24.­1218.­2013

  اندازه : 7.18 Mb   (ZIP)

  171 جستجوها
 • Intel® Smart Connect Technology

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 5.­0.­10.­2796

  اندازه : 21.36 Mb   (ZIP)

  155 جستجوها
 • Hot fix

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.29   انتشار : KB2822241KB2811660KB2779

  اندازه : 122.48 Mb   (LZMA BCJ)

  153 جستجوها
 • EasyTune

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0429.­1

  اندازه : 42.91 Mb   (ZIP)

  144 جستجوها
 • Gigabyte GA-Z97M-DS3H (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.06.03   انتشار : F5

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  143 جستجوها
 • APP Center

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.07   انتشار : B14.­0429.­1

  اندازه : 19.28 Mb   (ZIP)

  138 جستجوها
 • Fast Boot

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0305.­1

  اندازه : 4.9 Mb   (ZIP)

  137 جستجوها
 • Realtek LAN

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 7.­78.­1218.­2013

  اندازه : 7.18 Mb   (ZIP)

  136 جستجوها
 • Hot fix

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  133 جستجوها
 • Cloud Station

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0417.­1

  اندازه : 26.36 Mb   (ZIP)

  132 جستجوها
 • Intel SATA Preinstall

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 13.­0.­3.­1001

  اندازه : 314 Kb   (ZIP)

  131 جستجوها
 • Gigabyte GA-Z97M-DS3H (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.12   انتشار : F4

  اندازه : 5.48 Mb   (ZIP)

  130 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte مادربردها