دانلود رایگان درایورهایGigabyte GA-Z97X-Gaming G1 (rev. 1.0)

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 (rev. 1.0) در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Creative Audio درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 1.­03

  اندازه : 46.44 Mb   (ZIP)

  3866 جستجوها
 • Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.30   انتشار : F6

  اندازه : 9.23 Mb   (ZIP)

  467 جستجوها
 • BigFoot LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 8.­0.­2.­42

  اندازه : 102.24 Mb   (ZIP)

  462 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 15.­33.­19.­64.­3540

  اندازه : 141.34 Mb   (ZIP)

  421 جستجوها
 • Intel SATA Preinstall درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 13.­0.­3.­1001

  اندازه : 356 Kb   (ZIP)

  408 جستجوها
 • Hot fix درایور

  برای : Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2013.05.29   انتشار : KB2822241KB2811660KB2779

  اندازه : 122.48 Mb   (LZMA BCJ)

  396 جستجوها
 • Hot fix درایور

  برای : Windows 8, Windows 10

  منتشر شده ها : 2013.05.29   انتشار : KB2822241KB2811660KB2779

  اندازه : 74.96 Mb   (LZMA BCJ)

  369 جستجوها
 • Game Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0410.­1

  اندازه : 5.57 Mb   (ZIP)

  369 جستجوها
 • Marvell® Storage Utility درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 4.­1.­0.­2013

  اندازه : 41.82 Mb   (ZIP)

  357 جستجوها
 • EasyTune درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0429.­1

  اندازه : 42.91 Mb   (ZIP)

  349 جستجوها
 • APP Center درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.07   انتشار : B14.­0429.­1

  اندازه : 19.28 Mb   (ZIP)

  347 جستجوها
 • Intel USB 3.­0 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 3.­0.­0.­16

  اندازه : 5.16 Mb   (ZIP)

  338 جستجوها
 • Smart Switch درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : B14.­0220.­1

  اندازه : 9.93 Mb   (ZIP)

  331 جستجوها
 • Intel INF installation درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 10.­0.­13

  اندازه : 2.3 Mb   (ZIP)

  303 جستجوها
 • Fast Boot درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0305.­1

  اندازه : 4.9 Mb   (ZIP)

  302 جستجوها
 • Microsoft .­NET Framework 4.­5 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.01   انتشار : 4.­5

  اندازه : 337.17 Mb   (ZIP)

  285 جستجوها
 • Cloud Station درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0417.­1

  اندازه : 26.36 Mb   (ZIP)

  280 جستجوها
 • Intel SATA Preinstall درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 13.­0.­3.­1001

  اندازه : 314 Kb   (ZIP)

  280 جستجوها
 • EZ Setup درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0424.­1

  اندازه : 22.76 Mb   (ZIP)

  278 جستجوها
 • Intel® Smart Connect Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 5.­0.­10.­2796

  اندازه : 21.36 Mb   (ZIP)

  264 جستجوها
 • Intel LAN درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 18.­8

  اندازه : 74.38 Mb   (ZIP)

  261 جستجوها
 • Intel® Rapid Storage Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.01   انتشار : 13.­0.­3.­1001

  اندازه : 13.8 Mb   (ZIP)

  260 جستجوها
 • Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.05.09   انتشار : F5

  اندازه : 9.23 Mb   (ZIP)

  252 جستجوها
 • System In درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : B14.­0429.­1

  اندازه : 11.99 Mb   (ZIP)

  241 جستجوها
 • On/­Off Charge™ /­ On/­Off Charge™ 2 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0217.­1

  اندازه : 5.86 Mb   (ZIP)

  235 جستجوها
 • Marvell Preinstall درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 1.­2.­0.­1039

  اندازه : 411 Kb   (ZIP)

  228 جستجوها
 • Intel Management Engine Interface درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 10.­0.­0.­1204

  اندازه : 73.38 Mb   (ZIP)

  221 جستجوها
 • Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 (rev. 1.0) BIOS

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0418.­1

  اندازه : 7.57 Mb   (ZIP)

  221 جستجوها
 • Gigabyte GA-Z97X-Gaming G1 (rev. 1.0) BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2014.04.25   انتشار : F4

  اندازه : 9.24 Mb   (ZIP)

  221 جستجوها
 • Hot fix درایور

  برای : Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 1.­0.­0.­1

  اندازه : 3.33 Mb   (ZIP)

  211 جستجوها
 • Smart Time Lock درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0416.­2

  اندازه : 16.61 Mb   (ZIP)

  210 جستجوها
 • Intel® Rapid Start Technology درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 4.­0.­0.­1068

  اندازه : 1.97 Mb   (ZIP)

  203 جستجوها
 • Smart Recovery 2 درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0425.­1

  اندازه : 52.82 Mb   (ZIP)

  201 جستجوها
 • Marvell SATA Controller درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.04.30   انتشار : 1.­0.­0.­1061

  اندازه : 274 Kb   (ZIP)

  200 جستجوها
 • Microsoft Hot fix درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : KB2685811(64)

  اندازه : 1.48 Mb   (ZIP)

  199 جستجوها
 • Microsoft Hot fix درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : KB2685811(32)

  اندازه : 1.4 Mb   (ZIP)

  195 جستجوها
 • Intel VGA درایور

  برای : Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  منتشر شده ها : 2014.05.02   انتشار : 15.­33.­19.­3540

  اندازه : 77.1 Mb   (ZIP)

  177 جستجوها
 • USB Blocker درایور

  برای : Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1, Windows 8.1 64-bit

  منتشر شده ها : 2014.05.05   انتشار : B14.­0226.­1

  اندازه : 4.31 Mb   (ZIP)

  163 جستجوها

فایل های پرطرفدار Gigabyte مادربردها