دانلود رایگان درایورهایINTEL DQ45EK

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد INTEL DQ45EK در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Management Engine درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.09.26   انتشار : 5.­0.­2.­1122

  اندازه : 1.83 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  203 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.01   انتشار : 15.­3

  اندازه : 23.08 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  172 جستجوها
 • Integrator Assistant درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2011.01.22   انتشار : 1.­1.­7.­872a

  اندازه : 8.87 Mb   (ZIP)

  169 جستجوها
 • Trusted Platform Module درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.09.26   انتشار : 5.­0.­2.­1122

  اندازه : 3.79 Mb   (MSZIP)

  168 جستجوها
 • INTEL DQ45EK BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.08.25   انتشار : 0059

  اندازه : 7.44 Mb   (ZIP)

  162 جستجوها
 • RAID درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.03.19   انتشار : 9.­6.­0.­1014

  اندازه : 11.16 Mb   (INSTALLSHIELD)

  161 جستجوها
 • INF Update Utility نرمافزار

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.07.30   انتشار : 9.­0.­0.­1011

  اندازه : 2.4 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  153 جستجوها
 • F6 diskette درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.08.03   انتشار : 8.­5.­0.­1032

  اندازه : 199 Kb   (ZIP)

  150 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.05.27   انتشار : 15.­3

  اندازه : 21.6 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  147 جستجوها
 • Matrix Storage Manager درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.08.03   انتشار : 8.­5.­0.­1032

  اندازه : 22.41 Mb   (INSTALLSHIELD)

  143 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.21   انتشار : 14.­36.­3.­64.­4990

  اندازه : 18.3 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  138 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows XP

  منتشر شده ها : 2008.09.21   انتشار : 14.­36.­3.­4990

  اندازه : 20.12 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  131 جستجوها
 • LAN درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.07.30   انتشار : 13.­1.­1

  اندازه : 105.2 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  130 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.09.21   انتشار : 15.­11.­2.­64.­1554

  اندازه : 18.84 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  126 جستجوها
 • F6 diskette درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2008.08.03   انتشار : 8.­5.­0.­1032

  اندازه : 229 Kb   (ZIP)

  114 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2010.06.10   انتشار : 15.­17.­7.­2141

  اندازه : 39.72 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  108 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2010.05.19   انتشار : 9.­1.­2.­1007

  اندازه : 2.74 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  107 جستجوها
 • AMT درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.09.26   انتشار : 5.­0.­2.­1122

  اندازه : 3.94 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  107 جستجوها
 • Board ID Tool درایور

  برای : All Systems

  منتشر شده ها : 2009.06.11   انتشار : 1.­0.­1

  اندازه : 307 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  100 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows XP Media Center

  منتشر شده ها : 2008.08.06   انتشار : 6520

  اندازه : 40.05 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  98 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7

  منتشر شده ها : 2010.06.10   انتشار : 15.­17.­7.­2141

  اندازه : 37.85 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  97 جستجوها
 • INTEL DQ45EK BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2008.08.25   انتشار : 0059

  اندازه : 8.92 Mb   (MSZIP)

  89 جستجوها
 • Graphics Media Accelerator درایور

  برای : Windows Vista

  منتشر شده ها : 2008.09.21   انتشار : 15.­11.­2.­1554

  اندازه : 19.92 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  86 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL مادربردها