دانلود رایگان درایورهایINTEL DQ77CP

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد INTEL DQ77CP در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Integrator Toolkit درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.03.27   انتشار : 5.­0.­0.­544

  اندازه : 10.98 Mb  

  133 جستجوها
 • Realtek ALC Audio درایور

  برای : Windows XP, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.25   انتشار : 6662

  اندازه : 31.12 Mb   (MICROSOFT CAB SELF-EXTRACTING)

  109 جستجوها
 • Realtek ALC Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.06.27   انتشار : 6662

  اندازه : 98.54 Mb   (ZIP)

  102 جستجوها
 • Board ID Tool درایور

  برای : All Systems

  منتشر شده ها : 2009.06.11   انتشار : 1.­0.­1

  اندازه : 307 Kb   (PE SELF-EXTRACTING)

  100 جستجوها
 • PRO Network Connections LAN درایور

  برای : Windows 7

  منتشر شده ها : 2012.08.09   انتشار : 17.­2

  اندازه : 50.08 Mb   (PE)

  90 جستجوها
 • Desktop Utilities درایور

  برای : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.07.14   انتشار : 3.­2.­3.­052

  اندازه : 13.37 Mb   (ZIP)

  86 جستجوها
 • PRO Network Connections LAN درایور

  برای : Windows XP 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.09   انتشار : 17.­2

  اندازه : 34.71 Mb   (ZIP SELF-EXTRACTING)

  80 جستجوها
 • PRO Network Connections LAN درایور

  برای : Windows 7 64-bit

  منتشر شده ها : 2012.08.09   انتشار : 17.­2

  اندازه : 57.77 Mb   (PE)

  77 جستجوها

فایل های پرطرفدار INTEL مادربردها