دانلود رایگان درایورهایJetway 916PCP-OC

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد Jetway 916PCP-OC در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Jetway 916PCP-OC BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2006.06.24   انتشار : Update 2006/­6/­24

  اندازه : 512 Kb  

  76 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 4.9 Mb   (ZIP)

  72 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64bit

  منتشر شده ها : 2007.02.07   انتشار : Update 2007/­2/­7

  اندازه : 13.56 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  70 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 22.95 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 1.21 Mb   (ZIP)

  64 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64bit

  منتشر شده ها : 2007.02.07   انتشار : Update 2007/­2/­7

  اندازه : 3.76 Mb   (ZIP)

  53 جستجوها

فایل های پرطرفدار Jetway مادربردها