دانلود رایگان درایورهایJetway 916PCP

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد Jetway 916PCP در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Lan درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 4.9 Mb   (ZIP)

  97 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 22.95 Mb   (ZIP)

  93 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64bit

  منتشر شده ها : 2007.02.07   انتشار : Update 2007/­2/­7

  اندازه : 3.76 Mb   (ZIP)

  80 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64bit

  منتشر شده ها : 2007.02.07   انتشار : Update 2007/­2/­7

  اندازه : 13.56 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  76 جستجوها
 • Chipset درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 1.21 Mb   (ZIP)

  69 جستجوها
 • Jetway 916PCP BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2006.03.03   انتشار : Update 2006/­3/­3

  اندازه : 512 Kb  

  66 جستجوها

فایل های پرطرفدار Jetway مادربردها