دانلود رایگان درایورهایJetway 917GCP

لیست درایورها، نرم افزارها، برنامه ها و میان افزارهای مختلف برای مادربرد Jetway 917GCP در این جا موجود است.

فایل را انتخاب کنید و به صفحۀ فایل بروید.

 • Chipset درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 1.21 Mb   (ZIP)

  98 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 4.9 Mb   (ZIP)

  92 جستجوها
 • Lan درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64bit

  منتشر شده ها : 2007.02.07   انتشار : Update 2007/­2/­7

  اندازه : 3.76 Mb   (ZIP)

  90 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows Vista, Windows Vista 64bit

  منتشر شده ها : 2007.02.07   انتشار : Update 2007/­2/­7

  اندازه : 13.56 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  84 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows XP 64bit

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 16.09 Mb   (ZIP)

  76 جستجوها
 • Audio درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 22.95 Mb   (ZIP)

  75 جستجوها
 • VGA درایور

  برای : Windows 2000, Windows XP

  منتشر شده ها : 2006.04.04   انتشار : Update 2006/­4/­4

  اندازه : 10.38 Mb   (ZIP)

  68 جستجوها
 • Jetway 917GCP BIOS

  برای : BIOS

  منتشر شده ها : 2006.03.03   انتشار : Update 2006/­3/­3

  اندازه : 512 Kb  

  66 جستجوها

فایل های پرطرفدار Jetway مادربردها